Jeg har 25 års erfaring i at skabe dialog, gensidig forståelse og fælles levedygtige løsninger hvor mennesker er sammen. På arbejdspladser, i foreninger, i samfundet.

Høj faglighed og etik er min styrepind.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret af Psykolognævnet. Det er din garanti for faglighed og lødighed.

Jeg er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor det psykosociale arbejdsmiljø.

Jeg er beskikket censor på Master uddannelsen i Positiv Psykologi på Aarhus Universitet, og jeg underviser på Folkeuniversitet.

Jeg samarbejder med Danmarks største kursusudbyder, DTI om at lave kurser for ledere og arbejdspladser, særligt med afsæt i positiv psykologi. Se mere her

Jeg er medlem af Dansk Psykologforenings ekspertpanel vedr. Corona-situationen se mere her

Jeg løser opgaver indenfor:

Jeg arbejder både med organisationens interne og eksterne relationer og et vigtigt fokus for mig er, at min indsats hjælper jer med at skabe værdi for dem som I er sat i verden for. Det kan være borgere, kunder, eller andre dele af den organisation som vi arbejder i.

Det er ønsket om at skabe værdi, min nysgerrighed på mennesker og kærligheden til mit fag, som er min drivkraft.

Vi trives og bliver stolte når vi mærker, at vi skaber værdi, at vi gør en forskel gennem vores indsats, at vi lykkes med noget som er vigtigt for nogen. Det vil jeg gerne bidrage til.

Et samarbejde med mig bygger på at I skal kunne selv, det betyder i praksis, at vi lærer af hinanden undervejs, således at I opbygger ny videnskapacitet og handlekompetence, mens vi arbejder henimod målet.

Alle organisationer er forskellige, ledere er forskellige, medarbejdere er forskellige, dynamikker i organisationer er forskellige og situationer er forskellige.

Derfor er færdigtstrikkede løsninger og koncepter ikke lige mig! Jeg tror derimod på, at vi sammen skal skabe løsningerne og lære af processen undervejs.

For mig handler det om, at have modet til at sætte ambitiøse mål, handlekraft til at nærme sig målene og visdom til at registrere hvis målene flytter sig.

Det er et stort privilegium at elske sit arbejde – det gør jeg!