Byggeprojekter

“Det er virkeligt ærgerligt – for de har bygget afdelingen sådan at der ikke er nogen fællesarealer for patienterne. Det undrer mig at de ikke har spurgt os der er ansat,eller nogen patienter, da de valgte at bygge afdelingen sådan. Vores patientgruppe er mennesker der har meget brug for at være sammen på fællesarealer”

Sagt af sygeplejerske som er ansat på en psykiatrisk afdeling.

Få hjælp til at tage dialogen og skabt medspil i byggeprocessen:
  • Med dem som skal leve med – og i – byggeprocessen.
  • Med dem som skal bruge bygningen bagefter
  • Med dem som skal arbejde i bygningen. 

Er du i dialog med interessenterne i byggeprocessen?

Ethvert byggeri er omgivet af interessenter – nogle vigtigere og mere afgørende for byggeprocessen, end andre. De mennesker som er berørt af byggeprocessen, de som skal arbejde i bygningen og de som skal bruge bygningen efterfølgende, er alle vigtige dialogpartnere undervejs.

Fordi de har en forståelse og behov, som kommer “indefra” og som er skabt på baggrund af erfaringer med enten at arbejde med det som bygningen skal bruges til (f.eks. en psykiatrisk sengeafdeling, et bibliotek, et sundhedshus, eller andet) eller med at bruge bygningen (f.eks. psykiatriske patienter, brugere af biblioteket, brugere af sundhedshuset).

At få styr på interessenterne, både før og under byggeprocessen er vigtigt for at sikre ro til byggeriet og for at sikre manøvrerummet undervejs i byggeriet.

Det kræver dialog, forståelse og en balance mellem at lytte til interessenterne,så de oplever sig forstået, på den ene side, og hensynet til byggeprocessen, på den anden side. 

De vanskeligste er måske de vigtigste!

Nogle mennesker kan være meget vanskelige at flytte holdningsmæssigt og så er det fristende blot at holde sig til lovgivningen og undgå enhver form for dialog – måske fordi at dialogen kan blive mere præget af følelser, end af fakta. Bag holdninger ligger der værdier og bag følelser findes der behov. Jeg siger ikke at det er nemt, men jeg tror på at det kan betale sig i længden at gå i dialog, spørge ind til de behov som ligger gemt bag følelser og holdninger. Først når mennesker oplever sig forstået, kan vi komme i reel dialog med dem – og så kan vi sammen få ting til at ske.  

Nogen gange opstår dialogen først, når noget går galt. Når naboer, eller brugere af et område hvor der bygges, fatter uvilje mod byggeriet og begynder at blande sig i byggeriet og/eller omtale det negativt.

Det kunne måske have været undgået, hvis dialogen havde været etableret fra starten og der var skabt forståelse for hvad byggeprocessen kunne betyde for området og dets funktionaliteter mens byggeriet stod på.

Dialog er mere end kommunikation og skiltning. Dialog er møder og udveksling af synspunkter. Dialog er forventningsafstemning og kilde til gensidig forståelse og fredelig sameksistens.

Karen Marie Fiirgaard

Erhvervspsykolog

Kystvejen 5

8000 Aarhus C

Mobil 22791303

Mail:fiirgaard@live.dk