Kortlægning og måling

Jeg laver forskellige former for kortlægning af jeres psykiske arbejdsmiljø – skræddersyet til jeres behov.

Behovet for en kortlægning kan opstå af mange grunde, nogen gange har der været konflikter, måske er der kommet ny leder, måske er der sket en omorganisering, eller andre forhold gør sig gældende.

I kan vælge at supplere med observationer og undervisning.

Lidt afhængigt af udgangspunktet og ressourcerne kan man vælge at få lavet en spørgeskema undersøgelse, gruppe interviews eller enkeltmands interviews.

Vi kan finde de temaer der skal spørges ind til, sammen, eller jeg kan vejlede jer.

Jeg har 25 års erfaring i forskellige metodikker, forankret i videnskabelige metoder.