Organisation, ledelse

Vi må etablere den indre sammenhæng og fælles menings skabelse for at kunne flytte os sammen i samme retning- uanset om udgangspunktet er ugunstige omstændigheder eller spændende forandringer.

Nogen gange er vores organisation blevet rystet og revet ud af sin vante dagligdag.

Det kan være omstruktureringer, ny ledelse, besparelser, fyringer eller andre hændelser som får betydning for lederne og for deres ledelsesmæssige platform.

Til andre tider er organisationen i en gunstig position – den skal være større, udføre nye opgaver, indfri nye mål, eller andre spændende ting.

Jeg designer og leder forløb der frigiver energi og giver overblik.

Uanset udgangspunkt og kontekst, så hjælper jeg jer med at komme i mål.

Jeg designer og rammesætter de processer der hjælper jer med at skabe mening og sammenhæng, både på tværs af organisationen, og vertikalt, altså mellem de forskellige ledelseslag. 

Det kan være kick off seminarer, længerevarende forløb med opgaven og relationel koordinering i fokus og hele tiden med et fælles læringsloop, som gør at I bliver klogere på jer selv og dermed bedre istand til at forvalte jeres forandringskapacitet.

Når alle forstår hvor organisationen skal bevæge sig hen og kender deres egen rolle og opgaver i processen, så øges chancen for at lykkes sammen.