Patientsamarbejde

Vi blev overraskede da vi gik i dialog med patienterne. Det var faktisk kun ganske få justeringer der skulle til, for at de umiddelbart fik en bedre oplevelse. Vi havde aldrig fundet frem til justeringerne gennem et evalueringsskema, eller formaliseret samarbejde med patientforeningen, eller brevkasser. Det var dialogen der gjorde forskellen.

Jeg faciliteter dialoger mellem patientgrupper og hospitalspersonale. Det kan være vanskeligt at have disse dialoger, fordi der kan være mange følelser bundet i dem. Fra patienternes side er rettighederne vigtige og håbet om at få det bedre sammenholdt med den belastning, som det er at være syg, danner altsammen baggrund for dialogen – for dem. For sundhedspersonalet handler det om at levere det bedste til gavn for patienten. Patientsamarbejdet kan gå godt af rigtigt mange grunde. Når det går bedst, så oplever patienterne sig forstået og mødt i deres unikke behov.

Det handler blandt andet om, at hjælpe patienter og personale med at skifte perspektiv, lytte og gå på opdagelse i mulighederne, skabe sammenhæng i forløbene, skabe forudsigelighed og mening for patienterne.

Dialogen skaber grobund for dette. Det er dialogen der gør forskellen.