Stress

Stress er et voksende problem på arbejdspladserne og hvis vi vil problemet til livs må vi starte med at acceptere, at det findes – også “her hos os”.

Stress er ikke det samme som at have travlt – stress er, når man oplever at arbejdet bliver uoverkommeligt og der kræves mere end man har ressourcer til at give.

Stress ytrer sig ved både adfærdsmæssige, psykiske og fysiske symptomer.

For den medarbejder som oplever stress, er det ganske ubehageligt og mange af dem som jeg selv har haft samtaler med, mener selv at det kunne være undgået, “at det kom så vidt”, hvis bare arbejdspladsen havde grebet ind.

Når en medarbejder rammes af stress, så findes der en række handlinger som kan hjælpe ham eller hende. Der er ikke en færdig strikket opskrtift, det afhænger af hvilke opgaver han/hun løser, hvilke samarbejdsrelationer der er, hvilke støttemuligheder der findes i organisationen, hvilken viden lederen råder over, samt en række andre faktorer.

Jeg tilbyder samtaler med medarbejdere som er ramt af stress, samtaler med medarbejdere som er sygemeldte med stress og med ledere som har brug for hjælp til at gøre det rigtige overfor stressede/sygemeldte medarbejdere.

Jeg kan også hjælpe jer med at gøre en indsats for at forebygge stress, ved at:

  • Udarbejde en stress politik
  • Træne ledere, TR og AMR i stress samtaler
  • Træne medarbejderne i at støtte hinanden i pressede situationer – og tage imod hjælp fra hinanden.

Et godt sted at starte processen er i MED-udvalget. Det er vigtigt at få startet dialogen rigtigt og have en fælles forståelse af hvad stress er, og at vi risikerer at producere mere stress, hvis der ikke skabes en kultur hvor der kan tales åbent om stress.